GARANTI

Våre leveranser er fullt forsikret. Det er viktig at du som kunde kontrollerer mottatt vare for å se at ingen skade har skjedd under levering. Om dette skulle være tilfellet, ber vi deg melde om dette direkte til sjåfør så DHL kan ta med varen tilbake. Om skaden blir oppdaget senere, skal dette meldes til Grafitgrå innen maks 5 dager etter at leveringen ble mottatt.

Skulle en eventuell skade oppstå på møbler etter en stund, som for eksempel sprekker i betongskiven, ber vi deg om å kontakte oss. Dette skal ikke skje, så vi vil imøtekommet tilfellet. Gjelder det skade/uvanlig slitasje på annen vare, ber vi deg også om å kontakte oss. Reklamasjonsretten gjelder i 3 år.

© Copyright - Grafitgrå 2024